Krajina Stromy Stavby obytné Stavby veřejné Stavby dopravní Stavby speciální Neobsazeno Automobily Neobsazeno Železnice Tramvaje Letadla Stroje Přípojné vozy Neobsazeno Povrchy (společně s W) Lodě Neobsazeno Neobsazeno Neobsazeno Neobsazeno Doplňky Povrchy (společně s P) Katalogy Listy Soubory

skupina podskupina
   
A  KRAJINA A6 venkovská
  A7 příměstská
  A8 městská
   
B  STROMY A7 příměstská
  B1 samostatné
  B2 dvojice
  B3 skupiny malé
  B4 skupiny velké
  B6 aleje
   
C  STAVBY OBYTNÉ C1 bytové domy
  C2 rodinné domy
  C5 chalupy
  C6 chaty
   
D  STAVBY VEŘEJNÉ D1 správní
  D3 služby
  D5 církevní
  D6 sportovní
   
E  STAVBY DOPRAVNÍ E1 provozní
  E2 podpůrné
  E3 liniové
  E4 produktovody
  E5 mosty
  E6 tunely
   
F  STAVBY SPECIÁLNÍ F1 výrobní
  F2 technické
  F3 vojenské
   
H  AUTOMOBILY H1 osobní
  H2 dodávkové
  H3 busy
  H4 nákladní
  H5 záchranné
  H6 speciální
  H7 vojenské
skupina podskupina
   
J  ŽELEZNICE J1 lokomotivy parní
  J2 lokomotivy elektrické
  J3 lokomotivy motorové
  J4 vozy osobní
  J5 vozy nákladní
  J6 vozy motorové
   
K  TRAMVAJE K3 motorové vozy
  K5 kloubové
   
L  LETADLA L2 vrtulníky
  L3 malá dopravní
  L7 speciální
   
M  STROJE M2 zemědělské
  M5 silniční
  M6 speciální
   
N  PŘÍPOJNÉ VOZY N1 přívěsy
  N2 návěsy
  N3 osobní
  N5 speciální
   
P  POVRCHY (vč. W) P1 zpevněné plochy
  P3 krytiny
  P4 zemina
  P5 zeleň
  P7 voda
   
Q  LODĚ Q1 čluny
  Q4 motorové
   
V  DOPLŇKY V1 drobné stavby
  V2 předměty
   
X  KATALOGY XXX souhrnný
   
Y  LISTY Y1 objednací listy
  Y3 informace
  Y4 návody
   
Z  SOUBORY Z1 základní
  Z2 odvozené

MINIBOX, modely věnované nemocným, postiženým a oslabeným dětem. Vydává: Weiner design studio, Smetanovo náb. 1182, Hradec Králové 2, PSČ 500 02
Distribuce: WDS - MINIBOX, zásilkový prodej, PRAHA 5 - Slivenec, 154 00